Opleiding voor het overdragen van Dynamische Oordeelsvorming

Wil je Dynamische Oordeelsvorming overdragen op anderen, in training, coaching/begeleiding of organisatie ontwikkeling? Dan is de opleiding tot het professioneel hanteren van Dynamische Oordeelsvorming iets voor jou. Deze opleiding is maatwerk, toegespitst op jouw praktijk.

Module 1: individuele oordeelsvorming
Voor het overdragen van individuele toepassingen van Dynamische Oordeelsvorming, zoals introvisie, van discussie naar dialoog, probleemverkenning en oordeelsvervuilers.
Lees verder…

Module 2: oordeelsvorming in gesprekken
Voor het overdragen van toepassingen van Dynamische Oordeelsvorming in gesprekken. Lees verder…

Module 3: oordeelsvorming in groepen
Voor het overdragen van toepassingen van Dynamische Oordeelsvorming in groepen. Zoals vergaderen, besluitvorming en zelfsturing. Lees verder…

Module 4: oordeelsvorming in organisaties
Voor het overdragen van toepassingen van Dynamische Oordeelsvorming in organisaties, zoals beleidsontwikkeling en cultuurverandering. Lees verder…

 

Uitwisselen met andere belangstellende collega's? Oefen- en inspiratiebijeenkomst rond Dynamische Oordeelsvorming! Nieuwe data lees je hier... Lees meer

Speciaal voor jou, als je de behoefte hebt jouw oordeelsvermogen en gespreksvaardigheid verder te ontwikkelen en je wilt onderzoeken of en hoe Dynamische Oordeelsvorming jou daarbij kan helpen. Bijvoorbeeld omdat je veel gesprekken voert, coacht, vergadert, onderhandelt of bemiddelt. Lees meer