Opleiding voor het overdragen van Dynamische Oordeelsvorming

Module 3 Oordeelsvorming in groepen

Verdere toelichting volgt.

Nadere informatie
Voor meer informatie over dit opleidingstraject kun je telefonisch contact opnemen met de eindverantwoordelijke voor dit opleidingstraject: Daan Buijs, telefoon: 033 737 02 55 of het formulier invullen.