Dynamische Oordeelsvorming als instrument voor (actie-) onderzoek

Herken je bij jezelf ook regelmatig zogenaamde ‘trage vragen’?:

  • hoe komt het toch dat er binnen de zorg zo slecht wordt samengewerkt?
  • hoe krijg ik voor elkaar dat mijn team beter samenwerkt?
  • hoe kan ik ertoe bijdragen dat leren optimaal inspirerend wordt?
  • hoe kan ik bijdragen dat we het jongeren makkelijker maken om toegang te vinden tot de maatschappij?

Dit zijn vragen die niet zomaar op je pad komen. Je bent op een of andere manier persoonlijk betrokken bij deze vraag. Omdat je regelmatig tegen bepaalde maatschappelijke verschijnselen aanloopt, of omdat je simpelweg zo graag een verandering wil bewerkstelligen maar er geen kant-en-klare oplossing of aanpak voor hebt. Kortom: jij wilt zaken die je bezig houden dieper verkennen. Dat kan via de kenweg van het model Dynamische Oordeelsvorming (DO) (het onderwerp nader verkennen bijvoorbeeld door interviews met betrokkenen of literatuurstudie) en/of de keuzeweg (systematisch en overdacht veranderingen aanbrengen en vervolgens systematisch reflecteren op wat er gebeurt).

Het is niet gemakkelijk om zo een dieper verkennen, ofwel “onderzoeksproces”, alleen uit te voeren. We lopen vast in onze eigen “oordelen” en onze beperkte vermogens om de blik dieper of ruimer te richten. Als we immers een “antwoord” hadden op onze vraag, dan ervoeren we geen impuls tot onderzoek en verkenning.

De ondersteuning van anderen in het onderzoeken van onze vraag kan hierbij behulpzaam zijn. Om te onderzoeken hoe dit zou kunnen worden vormgegeven heb ik in 2018 het initiatief genomen een groep op te richten met als doel te verkennen op welke wijze DO gebruikt kan worden om een onderzoeksproces naar de eigen (trage)vraag in te richten en uit te voeren. Uitgangspunt hierbij is dat het behulpzaam is om te werken met een groep mensen die elkaar ondersteunt via feedback en aanmoediging, terwijl ieder werkt aan de eigen vraag.

Lex Bos heeft een methode beschreven hoe (actie-) onderzoek kan plaatsvinden vanuit DO. We maken gebruik van deze inzichten in ons eigen proces waarbij we vooral aan de slag zijn met ons eigen onderzoek en zowel met elkaar reflecteren op de inhoud van de verschillende onderzoeken als op de wijze waarop we dat doen.

Wij onderzoeken met elkaar:

  • Hoe verlopen die onderzoeksprocessen bij een ieder bezien door de DO-bril?
  • Welke bijdrage levert het samen optrekken in de groep op het onderzoeksproces van eenieder met als achterliggende vraag: hoe geven we deze onderzoeksgroep vorm conform DO principes?

We ontmoeten elkaar 3 tot 4 maal per jaar.

Het is een “open” groep, ieder is welkom die:

  • een “trage” vraag heeft waaraan je wilt werken,
  • geïnspireerd is door Dynamische Oordeelsvorming en
  • graag met anderen wil verkennen hoe men elkaar kan ondersteunen en inspireren door onderlinge uitwisseling en feedback.

Heleen Lieffering, bestuurslid van Stichting Dialoog


 

Reageer Login
  Schrijf je in  
Abonneren op

Gegarandeerde start, er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! Speciaal voor jou, als je de behoefte hebt jouw oordeelsvermogen en gespreksvaardigheid verder te ontwikkelen en je wilt onderzoeken of en hoe Dynamische Oordeelsvorming jou daarbij kan helpen. Bijvoorbeeld omdat je veel gesprekken voert, coacht, vergadert, onderhandelt of bemiddelt. Lees meer

Uitwisselen met andere belangstellende collega's? Oefen- en inspiratiebijeenkomst rond Dynamische Oordeelsvorming! Nieuwe data lees je hier... Lees meer

Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming in de boekhandel en via de gebruikelijke kanalen verkrijgbaar! Lees meer