Basistraining Dynamische Oordeelsvorming

“’Verbeter je gesprekken – gebruik de LSD-formule’ zeggen ze dan, makkelijker gezegd dan gedaan! Mijn eigen mening zit al snel in de weg om te kunnen blijven luisteren.”
“Natuurlijk weet ik wel hoe ik vragen moet stellen, maar ik merk, dat ik het op cruciale momenten niet doe en me, vaak ten onrechte, laat leiden door mijn eigen oordelen over en oplossingen voor de situatie.”
“Hoe kun je nu op een professionele én authentieke manier doorvragen zodat mensen niet het gevoel hebben dat je een trucje toepast maar dat je toch sturing krijgt over het gesprek?”

Herken je dit? Misschien kan Dynamische Oordeelsvorming je helpen?!

Doelgroep en doel
Deze training is bedoeld voor jou, als je de behoefte hebt jouw oordeelsvermogen en gespreksvaardigheid verder te ontwikkelen en je wilt onderzoeken of en hoe Dynamische Oordeelsvorming jou daarbij kan helpen. Bijvoorbeeld omdat je veel gesprekken voert, coacht, vergadert of onderhandelt. 

Leerresultaten
Aan het einde van de training kun je afhankelijk van jouw leerbehoefte de volgende resultaten bereiken:

  • Je kent het model van Dynamische Oordeelsvorming;
  • Je weet hoe oordeelsvormingsprocessen zich in jou en bij anderen afspelen;
  • Je hebt de werking van Dynamische Oordeelsvorming ervaren;
  • Je kunt beoordelen wat de waarde voor jou is;
  • Je kunt aan de hand van verstrekte tips in de praktijk verder oefenen.

Werkwijze
Jouw eigen (leer)vragen vormen het uitgangspunt van deze training.We gaan al doende onderzoeken wat nodig is om in een gesprek te luisteren, samen te vatten en vragen te stellen. De vragen die ons hierbij leiden zijn: Waarom is het zo belangrijk de juiste vraag te stellen, hoe doe je dat en wat levert het op?
En natuurlijk gewoon praktisch oefenen om het onder de knie te krijgen.
De groepsgrootte is 6 – 10 deelnemers.
Mocht je onder begeleiding verder willen oefenen om de principes van Dynamische Oordeelsvorming zo onder de knie te krijgen dat het sneller tot een operationeel vermogen wordt, dan kun je je inschrijven voor het groepstraject: Professioneel hanteren van Dynamische Oordeelsvorming.

Datum
9 maart 2023

Plaats
Driebergen

Begeleiding
Reinier Steinbuch

Kosten
De totale kosten voor deelname aan deze training bedragen  € 350,– (incl. 21 % BTW)  en omvatten het cursusgeld, het Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming en verzorging gedurende de dag. Na aanmelding ontvang je een factuur voor het inschrijfgeld ad € 50,–. Voor het restbedrag ontvang je ± drie weken voor aanvang van de training een factuur. Wanneer de prijs voor particulieren een reële belemmering is voor deelname, kan een betalingsregeling worden overeengekomen. Betalingen kunnen geschieden op bankrekening NL82 TRIO 0212 1835 40 t.n.v. Dialoog, Driebergen.

Inschrijving
Je kunt je opgeven als deelnemer via de agenda.

Annuleringsvoorwaarden
Stichting DIALOOG hanteert de volgende annuleringsvoorwaarden:
Het inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd. Tot 6 weken voor het begin van de training kan de deelname zonder verdere verplichtingen worden ingetrokken. Tussen 6 en 4 weken voor het begin bedragen de annuleringskosten 50 % van de all in prijs. Vanaf 4 weken voor het begin bedragen de annuleringskosten 100 %. Een ander mag als plaatsvervanger aan de training deelnemen.
Bij onvoldoende deelname gaat een training niet door. In dat geval wordt overboeking naar een andere training aangeboden. Wil je daar geen gebruik van maken, dan worden reeds betaalde bedragen (inclusief inschrijfgeld) volledig terugbetaald.
Stichting DIALOOG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet doorgaan van een Basistraining.

Nadere informatie
Neem voor nadere praktische informatie contact op met:
Ron Henkes, secretariaat van Stichting DIALOOG, tel: 06 5131 5612 of vul dit formulier in

Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming in de boekhandel en via de gebruikelijke kanalen verkrijgbaar! Lees meer

Online training Dynamic Judgement-formation, starting March 16th 2023. Lees meer

Speciaal voor jou, als je de behoefte hebt jouw oordeelsvermogen en gespreksvaardigheid verder te ontwikkelen en je wilt onderzoeken of en hoe Dynamische Oordeelsvorming jou daarbij kan helpen. Bijvoorbeeld omdat je veel gesprekken voert, coacht, vergadert, onderhandelt of bemiddelt. Lees meer

Uitwisselen met andere belangstellende collega's? Oefen- en inspiratiebijeenkomst rond Dynamische Oordeelsvorming! Nieuwe data lees je hier... Lees meer