Opleiding voor het professioneel hanteren van Dynamische Oordeelsvorming

Doel en doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor elke professionele leidinggevende, trainer of coach die mensen wil trainen of begeleiden en enthousiast is over de werking van Dynamische Oordeelsvorming.
Bij training en (bege)leiding zorgt Dynamische Oordeelsvorming op een speelse manier voor efficiëntie en effectiviteit, maar ook voor bezieling en duurzame verandering in gedrag van mensen. Het is een basis onder elk gesprek.  Je wilt Dynamische Oordeelsvorming met ervaren kwaliteit hanteren en overdragen. Deze kwaliteit wil je borgen en zichtbaar maken naar buiten toe, door een duurzame verbinding met Dialoog aan te gaan (registratie).

Leerresultaten

  • Je herkent oordeelsvormingsprocessen in de dagelijkse praktijk en speelt daar constructief op in;
  • Je bent in staat tot Introvisie (zelfreflectie op basis van Dynamische Oordeelsvorming), hebt inzicht in eigen vraagstukken en gaat over tot probleemoplossende acties;
  • Je hebt de kennis, vaardigheden, houding en de ‘zijnskwaliteit’ uit de opleiding zodanig onder de knie, dat je boven de stof staat en er situationeel mee kan werken;
  • Je draagt Dynamische Oordeelsvorming zo over dat het enthousiasmerend werkt en leidt tot een grote kwaliteitsverbetering bij individuen, teams en organisaties.


Werkwijze
Uit de praktijk is gebleken dat individueel maatwerk de meest effectieve werkvorm is voor deze opleiding. De opleiding kan daarom op elk gewenst moment beginnen. De belangrijkste voorwaarde voor de start is jouw gefundeerde besluit hiertoe! In de opleiding werken we met individuele gesprekken, telefonische en e-mail consultatie, groepsbijeenkomsten en een praktijkstage.
In maart 2019 start een nieuw groepstraject van 7 bijeenkomsten ( 3 hele dagen en 4 halve dagen verdeeld over het jaar).

Geregistreerd
Door middel van een registratie-overeenkomst ga je een duurzame verbinding aan met DIALOOG.  Dit geeft je de mogelijkheid om je verkregen kwaliteit zichtbaar te maken naar klanten en je kwaliteit daarnaast te borgen en verder te ontwikkelen. (zie wie we zijn)

Entree voorwaarden
Je hebt het niveau van de vervolgtraining Dynamische Oordeelsvorming van Stichting DIALOOG bereikt. Daarnaast heb je voldoende professionele vaardigheden blijkende uit het gevolgd hebben van relevante (voor)opleiding of aantoonbare praktijkervaring.
Je wilt een duurzame verbinding aangaan met Dialoog door middel van een registratie-overeenkomst.

Mogelijke inhoud
De inhoud van het traject is afhankelijk van je eigen leerbehoeften. In het intake gesprek stellen we gezamenlijk de inhoud vast. Aan de orde kunnen komen het overdragen van Dynamische Oordeelsvorming in:

  • gespreksvoering
  • persoonlijke ontwikkeling
  • procesbegeleiding
  • intervisie begeleiding
  • organisatie ontwikkeling

Kosten
Omdat het gaat om een individueel maatwerktraject kunnen we de exacte kosten pas bepalen als er een globaal opleidingsplan is.

Tarieven:
Groepstraject 2018  – 7 bijeenkomsten (10dd): € 2200,–
Individuele begeleiding: €125/uur
Coaching on the job: €350/dd
Eindgesprek tbv registratie: €250
(Tarieven zijn excl. 21% BTW)

Indien gewenst, kunnen we een regeling voor gespreide betaling overeenkomen.

Nadere informatie
Voor meer informatie over dit opleidingstraject kun je per telefoon of e-mail contact opnemen met Ron Henkes, eindverantwoordelijke voor dit opleidingstraject, telefoon 0343 – 447719, mobiel 06 5131 5612 of vul dit formulier in.

Uitwisselen met andere belangstellende collega's? Oefen- en inspiratiebijeenkomst rond Dynamische Oordeelsvorming! Nieuwe data lees je hier... Lees meer

Speciaal voor jou, als je de behoefte hebt jouw oordeelsvermogen en gespreksvaardigheid verder te ontwikkelen en je wilt onderzoeken of en hoe Dynamische Oordeelsvorming jou daarbij kan helpen. Bijvoorbeeld omdat je veel gesprekken voert, coacht, vergadert, onderhandelt of bemiddelt. Lees meer

Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming in de boekhandel en via de gebruikelijke kanalen verkrijgbaar! Lees meer