DROOM, DEEL EN DOE

onderzoek in het spanningsveld tussen ideaal en werkelijkheid

vrijdag 22 november, aanvang 13:30 uur

Een symposium is een feest, waarop je je verheugt in het delen en verwerven van inzicht. Dat merkten we ook vorig jaar tijdens het symposium In dubio staan. Het enthousiasme van de deelnemers was zo groot, dat we besloten hebben ook dit jaar een symposium te organiseren.

Voor dit symposium hebben wij gekozen voor het thema Droom, deel en doe. Want de vraag is hoe we in ons professionele leven omgaan met het spanningsveld tussen ideaal en werkelijkheid.

Gastspreker

Onze gastspreker, prof. dr. A.F.M. Brenninkmeijer, legt in zijn laatste boek ‘Moreel leiderschap’ verbanden tussen ons menselijk vermogen tot denken en de moraliteit van keuzes. Hij illustreert met pakkende voorbeelden de corrumperende werking van macht. Zijn verhaal inspireert om via moreel leiderschap, een wereld te realiseren met een menselijke maat en een menselijk gelaat. Brenninkmeijer legt daarbij een verband met de drieslag logos, pathos en ethos die Aristoteles in zijn Retorica onderscheidde. In dit tijdperk verzanden we vooral in de systeemwereld, in onherbergzaam logos . Als we voor belangrijke keuzes staan, moeten we volgens Brenninkmeijer ons denkproces vertragen en ruimte scheppen voor pathos en ethiek. Daarbij kan Dynamische Oordeelsvorming een belangrijk hulpmiddel zijn. Dynamische oordeelsvorming stelt het gevoel centraal. Door het stellen van vragen, bevrijden we ons van primaire reacties en kunnen we tot weloverwogen oordelen en heldere besluiten komen.

Droom, deel en doe

In zijn boek beschrijft Brenninkmeijer het spanningsveld tussen idealen en werkelijkheid. Onderzoek je je idealen, dan ontdek je dat ze met je waarden samenhangen. Dat geldt ook voor organisaties. Zij ontlenen hun idealen en doelstellingen aan kernwaarden zoals duurzaamheid, toegankelijkheid of zorgzaamheid. Maar hoe verwerkelijk je vanuit je rol of positie zulke abstracte waarden? Hoe stimuleer je als leidinggevende of bestuurder dat de kernwaarden van jullie organisatie in de praktijk worden vertaald?

Individuele verbeeldingskracht is het startpunt in zo’n creatief proces. Hoe zien de kernwaarden er in het dagelijkse handelen uit? Wat zie je nu al gebeuren in jullie organisatie? Wat maakt het urgent, waarom juist nu?  Wat wil je eigenlijk bereiken? De vragen uit alle velden van het model Dynamische Oordeelsvorming, prikkelen je verbeeldingskracht.

Door deze beelden te delen  veranderen abstracte woorden in vitale, springlevende beelden. Gedeelde dromen wekken enthousiasme en verlagen de drempel om tot actie over te gaan…

Tussen ideaal en werkelijkheid leven dromen en gevoelens. Hebben paradigma’s en middelen een beperkende of juist verruimende rol. Het speelveld is ruim. Daarom onderzoeken we tijdens dit symposium  met elkaar de verschillende aspecten van dromen, delen en doen. Tijdens de borrel, na afloop, kan het delen van de verworven inzichten direct beginnen. Zo kunnen dromen tot daden leiden.

We verheugen ons op jullie aanwezigheid!

Programma

  • Opening 13:30 uur (inschrijven en ontvangst vanaf 13:00 uur)
  • Inleiding door Alex Brenninkmeijer
  • Inleiding in de werkgroepen
    pauze
  • Werkgroepen
  • Muziek
  • Plenair verzamelen van inzichten
  • 17.00   Borrel

Datum: 22 november 2019, 13:30 uur
Locatie: Landgoed de Horst, Horstlaan, Driebergen
Kosten: € 95,- excl 21% BTW (=€114,95 incl BTW)

Alle nieuws en informatie over de werkgroepen vind je binnenkort op deze pagina.

Lees hier de enthousiaste verhalen van vorig jaar!

 


 

Reageer Login
  Schrijf je in  
Abonneren op

Alex Brenninkmeijer

Voormalig Nationaal ombudsman Alex Brenninkmeijer (Amsterdam 1951) is sinds 2014 lid van de Europese Rekenkamer in Luxemburg. Ook is hij sinds juli 2014 aan de Universiteit Utrecht faculteitshoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat; hij is verder hoofdredacteur van het Handboek Mediation en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Democratie en Media (o.a. de Volkskrant, Trouw, AD en het Parool, NRC, De Correspondent en andere vernieuwende media initiatieven). Hiervoor was hij twintig jaar rechter, raadsheer en vicepresident in de bestuursrechtspraak en is hij verbonden geweest aan de Universiteiten van Groningen, Nijmegen, Tilburg, Amsterdam en Leiden. Hij is specialist in de verhouding overheid en burger en het oplossen van conflicten en tegenstellingen die in het klein en het groot kunnen spelen.

Hij heeft onlangs zijn boek ‘Moreel leiderschap’ uitgebracht.
Geïnspireerd door dit laatste boek hebben wij hem uitgenodigd! Kortom alle reden om er bij te zijn!

Schrijf je hier direct in!