Symposium over Dynamische Oordeelsvorming groot succes

1-12-2018, Heleen Lieffering

Op 2 november jl. werd door Stichting Dialoog op Landgoed de Horst een conferentie georganiseerd waarbij de ontwikkelingen op het gebied van Dynamische Oordeelsvorming gevolgd konden worden door zowel mensen die bekend zijn met dit door Lex Bos al in de jaren 70 van de vorige eeuw ontwikkelde model als mensen die er totaal onbekend mee zijn maar aangestoken zijn door het enthousiasme van mensen uit hun omgeving.

Het centrale thema van de conferentie was ‘In dubio staan’. Hoe ga jij om met keuzes maken? Zeker daar waar het terrein onbekender is, kom je nogal eens in dubio te staan. Dubben, twijfelen, aarzelen, overpeinzen, wikken en wegen…. allemaal aanduidingen over het fenomeen dat je nog even niet weet hoe het zit en nog niet weet wat je kunt doen. Hoe kom je hierover in dialoog met elkaar?

Peter Blom

De conferentie werd afgetrapt door Peter Blom, CEO van de Triodos Bank die al vanaf de begintijd geïnspireerd is door het model en het ingevoerd heeft in de besluitvormingsprocessen van de bank.
Peter vertelde in zijn zeer inspirerende betoog dat hij zich met name ook aangetrokken voelt door het dynamisch karakter van Dynamische Oordeelsvorming. Het gaat erom dat je telkens weer vanuit een oprecht beleefde vraag je enerzijds afvraagt hoe de feiten zich verhouden tot hoe jij daarover denkt, wat jij belangrijk vindt, en anderzijds wat je te doen staat daarmee, en hoe je dat dan wilt gaan aanpakken. Dit wordt gesymboliseerd door de lemniscaat uit het model van Dynamische Oordeelsvorming. Door daar telkens ook weer op terug te kijken en bij te stellen ontstaat het symbool van de oloïde, een continu, uit zichzelf bewegende lemniscaat. Peter gaf aan dat dit symbool staat voor wat in deze tijd nodig is. Een inspirerende opdracht aan de deelnemers van de conferentie.

In dubio staan

Hierna werd het model kort geïntroduceerd door een oefening, waarbij deelnemers de krachtige werking van het model in dialoog met elkaar konden ervaren.Model Dynamische Oordeelsvorming® - stichting DIALOOG

Werkgroepen

Aansluitend werd deelnemers de mogelijkheid gesteld om uit 6 workshops een keuze te maken, waarmee een breed palet van toepassingen van de dynamische oordeelsvorming werd gepresenteerd. Workshops met  thema’s als “gevoel als kompas”, “maak van je probleem een project” en “introvisie en intervisie” werden aangevuld met workshops over ontwikkelingen in het Onderwijs en Gezondheidszorg. Ook het overkoepelende thema “wikken en wegen” vond hier opnieuw een plek.

De conferentie werd afgesloten met prachtig harp- en zangspel van Madeleine de Vletter-Wulff. Hierdoor konden de deelnemers alle ervaringen laten inzinken en daar als afronding voor zichzelf kort op reflecteren.

Tenslotte werd informatie gegeven over mogelijkheden om verder te scholen in deze methode om een dialoog met jezelf en elkaar te voeren vanuit oprechte belangstelling voor wat er in jezelf en in de ander leeft, en wat je daarmee kunt doen.

Stichting Dialoog is voornemens ook in 2019 weer een symposium als deze te organiseren. Via deze website wordt u daarover op de hoogte gehouden.

Reacties

  • ‘Bedankt voor het mooie aanbod van afgelopen vrijdag. Het was een interessante middag. (…)’
  • ‘het was een heerlijke, feestelijke middag’
  • ‘zeer onder de indruk van de kracht en vanzelfsprekend ‘gezag’ die van de presentaties en het programma uitgingen’
  • ook onder de indruk was van de presentatie van Peter Blom, met zijn actualiteit, grote helderheid, open- en oprechtheid daarin. Hij stónd er echt voor: voor Lex Bos, het DO-model en dit in directe relatie met de bank: “Tri-ho-dos”. Wat een gezaghebbende ‘aftrap’ was dat!
  • ‘ontroerd door de nieuwe vitaliteit icm oorspronkelijkheid waarmee jullie het oordeelsvormingsmodel hebben gepresenteerd en overgedragen’

Martin van den Broek, oprichter, auteur en oud-bestuurslid, schreef naar aanleiding van het symposium zijn reactie in een artikel: ‘De betekenis van het Symposium ‘In dubio staan’ in de biografie van stichting Dialoog’. Lees het hier!

Marco de Bert was een van de werkgroepbegeleiders. Naar aanleiding van zijn ervaringen schreef hij het volgende bericht: lees hier verder!

 

Kijk hier voor de actuele agenda van activiteiten rond Dynamische Oordeelsvorming

 


 

Geef een reactie

(Velden met een * zijn nodig voor de goede verwerking van je reactie)
Lees hier de reactie van Martin van den Broek: De betekenis van het Symposium ‘In dubio staan’ in de biografie van stichting Dialoog

Marco de Bert schreef zijn reactie als werkgroepleider, lees het hier!

Triodos bank

Weleda

oloide.nlOpstaan

Ik lag in bed te vlassen
Op een doordacht besluit
Eerst brunchen of eerst wassen
Ik kom er maar niet uit

* Uit: Heuvel, K. van den, Wat futen op een kluitje in het riet  De Stiel, Nijmegen 2010

Madeleine de Vletter - Wulff - harpWerkgroep Symposium In dubio staan - stichting DIALOOG