Annemarie Sijens

Bedrijfsnaam
Peripatos organisatieadvies en procesbegeleiding
Schrijnwerkerlaan 19, 3828 XB Hoogland
M 06 29 55 71 42 – W www.peripatos.nl

Kernactiviteit
Ontwikkeling van mens en organisatie, gespreksleiding, procesbegeleiding

Beschrijving
Annemarie richtte zich als leidinggevende en als procesbegeleider op de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden, identiteitsontwikkeling en waarde creatie. Zij begeleidde twintig fusies in het PO en geeft workshops over de verschillende aspecten van sociale kunst. Inspirerend in haar werk is het motto van de sociale ethiek:

Dit alleen werkt genezend,
als in de spiegel van de mensenziel de hele gemeenschap ontstaat,
en in de gemeenschap leeft de kracht van elk individu.
Rudolf Steiner, 1920

Opdrachtgevers
Annemarie werkt of heeft gewerkt voor o.a. Stip Openbaar Onderwijs Hilversum, Scholen van het Rozenkruis, Vereniging van vrijescholen, ruim dertig vrijescholen en stichtingen in PO en VO, kinderopvang De Wonderboom, Rijkswaterstaat (RIZA en RDIJ), Yacht, UWV, Zorginstellingen, Metacentrum outplacement en het NEN-instituut. Daarnaast is of was zij bestuurder of toezichthouder in Scholen in de Kunst, Kringloopcentrum Amersfoort Leusden, verschillende onderwijsinstellingen, patiëntenverenigingen en therapeutica.

Terug