In gesprek met jezelf of de ander

Madeleine Wulff 
Een beetje tijd investeren in het omgaan met je eigen energievretende irritaties, zodat je er (bakken met) energie voor terug krijgt? Of op zijn minst opluchting, of zelfs enthousiasme?
Die bevrijdende ervaring kun je opdoen wanneer je DO eenvoudigweg toepast in gesprek met jezelf of de ander. Zo kan je ook van een mening tot een standpunt komen. Of van onrust naar rust. Het stellen van verhelderende vragen aan jezelf of de ander heeft een ordenende werking.
Tijdens deze workshop kijken we vanuit verschillende invalshoeken naar een emotie, zorg of vraagstuk. We passen het model van DO toe voor jezelf (introvisie), alsook voor de ander (intervisie), door daarbij dialoogvaardigheden toe te passen in het gesprek.
Handig om in te zetten in je werk als coach, begeleider, trainer!

Madeleine Wulff

Bedrijfsnaam
PERMOTO
Zuideinde West 3, 8278 AP Kamperveen
M 06 16448660 – W www.permoto.nl

Kernactiviteit
Bewustzijn ontwikkelen voor authenticiteit en menselijkheid in communicatie en samenwerking. Training, Coaching.

Beschrijving
Madeleine Wulff: ‘Als trainer en coach zet ik werkvormen in waarbij teams en personen innerlijk en uiterlijk in beweging komen. Hierdoor neemt het bewustzijn voor de kwaliteit van communicatie en samenwerking toe. Dynamische Oordeelsvorming geeft daarbij inzicht, overzicht en uitzicht. Verschillende spelvormen en bedrijfseuritmie helpen om via de directe beleving helderheid te krijgen in wat er speelt. Met ernst en humor speel ik in op vragen en op wat zich tijdens het trainen of coachen aandient. Deze manier van werken is intens, geeft plezier en wekt verantwoordelijkheid bij de deelnemers.’

Opdrachtgevers

  • in het bedrijfsleven bij Achmea, Albert Heijn, AVH Dairy, BDU Barneveld, Corus, DHV, Deloitte, Eurovisie World Wide, Essent, Getronics, Grolsch, KPMG, Motivaction, NXP Semiconductors, Rabobank, Triodosbank, Sofitel, Unilever, Vestia;
  • in het onderwijs bij Avans Hogeschool, Alfa College, Warmonderhof, leerlingen/ lerarencolleges van diverse reguliere Scholen, Vrijescholen en ROC’s, Faculty of Science Amsterdam, Hotelschool de Apollo, Windesheim Summerschool;
  • in de zorg bij de Medische Sectie AAV, leidinggevenden en medewerkers van diverse Verpleeghuizen, Zorginstellingen, Huisartspraktijken, Gezondheidscentra, Therapeutica, Hospices en Ziekenhuizen;
  • in de overheid bij ABD Kandidatenprogramma, ambtenaren en leidinggevenden van verschillende Gemeentes, archivarissen Rechtbanken, Artikel 1 Overijssel – dag van de dialoog, CJIB, MT en middenkader van Penitentiaire Inrichtingen, Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, Stadstoezicht Rotterdam, Officieren van justitie Zutphen, Gemeentereiniging Delft.

Terug

 

Permoto