Resi Kösters

Kernactiviteit
Manager en leidinggevende van professionals.

Beschrijving
In mijn werk als manager en leidinggevende streef ik naar verbetering van de samenwerking, en van de kwaliteit van de oordeels- en besluitvorming. Dynamische Oordeelsvorming (DO) is hierbij in de dagelijkse praktijk een bruikbaar instrument gebleken. Ik zet DO in diverse situaties in, zoals bij vergaderingen, bij coaching  en bij ‘lastige’ gesprekken.

Verbinding met Stichting Dialoog
De verbinding met Stichting Dialoog geeft mij de mogelijkheid om voeling te houden met het gedachtegoed van DO. Ik lever graag een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van DO. In dit verband sta ik open voor het uitwisselen van ervaringen.

Contact
LinkedIn

Terug

Resi Kösters