Samenwerken in de zorg: een organisatieopstelling

Marco de Bert

Op 30 oktober was het symposium ‘In dubio staan’, bij de aanvang van de Week van de Dialoog. Dit symposium werd georganiseerd door Stichting Dialoog. Centraal in het symposium stond het model van Dynamische Oordeelsvorming.

Samen met mijn collega Heleen Lieffering heb ik in het kader van dit symposium een workshop mogen verzorgen met als thema: samenwerking in de zorg.

In de voorbereiding hebben wij vertegenwoordigers van diverse partijen in de zorg geïnterviewd aan de hand van Dynamische Oordeelsvorming. Tekenend was hier dat vanuit de ken- en keuzeweg lemniscaat de geïnterviewden in de woorden/dadenlemniscaat heel helder naar voren kwamen. Om deze bevindingen te toetsen heb ik een organisatieopstelling begeleid, waar ik trots op ben. Een organisatieopstelling is een onderzoeksmethode die gebaseerd is op het systeemdenken van Bert Hellinger. Oorspronkelijk ontworpen om familiesystemen te onderzoeken, wordt de werkwijze inmiddels ook toegepast op verhoudingen bijvoorbeeld binnen bedrijven en instellingen maar kan ook in veel bredere context worden toegepast. Deze manier van onderzoeken wordt voornamelijk gebruikt om hardnekkige organisatievraagstukken te doorgronden. Met een opstelling wordt gewerkt vanuit het centrum van Dynamische Oordeelsvorming: het voelen in het hier en nu.

In eerste instantie heb ik ‘de cliënt/burger’ en ‘de zorgaanbieder’ opgesteld en de opstelling vervolgens aangevuld met ‘de zorgverzekeraar’ en ‘de overheid’. Hier ontstond een duidelijke beweging die de samenwerking in de werkelijkheid mooi tevoorschijn laat komen. Tot slot is, op suggestie van een van de deelnemers, ‘de gemeente’ toegevoegd, met een spannende beweging van het hele systeem als gevolg.

Marco de Bert
clmdebert@gmail.com

 

 


 

Lees hier de reactie van Martin van den Broek: De betekenis van het Symposium ‘In dubio staan’ in de biografie van stichting Dialoog

 

Triodos bankWeleda

Opstaan

Ik lag in bed te vlassen
Op een doordacht besluit
Eerst brunchen of eerst wassen
Ik kom er maar niet uit

* Uit: Heuvel, K. van den, Wat futen op een kluitje in het riet  De Stiel, Nijmegen 2010

Online training Dynamic Judgement-formation, starting March 16th 2023. Lees meer

Speciaal voor jou, als je de behoefte hebt jouw oordeelsvermogen en gespreksvaardigheid verder te ontwikkelen en je wilt onderzoeken of en hoe Dynamische Oordeelsvorming jou daarbij kan helpen. Bijvoorbeeld omdat je veel gesprekken voert, coacht, vergadert, onderhandelt of bemiddelt. Lees meer

Uitwisselen met andere belangstellende collega's? Oefen- en inspiratiebijeenkomst rond Dynamische Oordeelsvorming! Nieuwe data lees je hier... Lees meer

Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming in de boekhandel en via de gebruikelijke kanalen verkrijgbaar! Lees meer