Training & coaching

 • We zitten in training over feedback. Joke is 48 jaar en werkt bij een provincie. Joke: “Door het werken met  het model is feedback een stuk eenvoudiger …. Lees verder
 • “Door de leervraagverkenning heb ik nu een hele heldere leervraag. Ik merk nu achteraf dat het bewust worden van deze vraag voor mij het eerste belangrijke resultaat is van deze training…” Lees verder

In advies en organisatie ontwikkeling

 • “Het was mooi om te zien hoe we op een vanzelfsprekende manier tot een gezamenlijke visie kwamen. We wisten dat we er samen niet zo makkelijk uit zouden komen. Gewoonlijk rollen we over elkaar heen in het inbrengen van onze meningen en stokpaardjes…” Lees verder
 • “Deze ervaring heeft ons geholpen om onze vergadercultuur nader te bezien en te verbeteren. Het model Dynamische Oordeelsvorming helpt ons nu…” Lees verder
 • “Sinds de aandacht voor oordeels- en besluitvorming is de focus steeds meer gekomen op ‘doen we wat we zeggen?’!…” Lees verder

In conflictsituaties en mediation

 • “Ik kan nu veel makkelijker bemiddelen tussen twee mensen die met elkaar van mening verschillen. Door vragen te stellen…” Lees verder

Training & coaching

 • We zitten in training over feedback. Joke is 48 jaar en werkt bij een provincie. Joke: “Door het werken met het model is feedback een stuk eenvoudiger voor me geworden. Ik durf nu ook op mijn leidinggevende af te stappen, zonder dat ik bang ben dat er meteen heibel van komt. Het model helpt me om de feedback zo te verwoorden dat het effect op mij van het gedrag van de ander beter zichbaar wordt. Het scheiden van de feitelijke situatie, mijn eigen oordelen en normen en gevoelens werkte daarvoor verhelderend.”
 • “Door de leervraagverkenning heb ik nu een hele heldere leervraag. Ik merk nu achteraf dat het bewust worden van deze vraag voor mij het belangrijkste resultaat is van deze training. Ik heb me nooit zo gerealiseerd hoe krachtig een vraag door kan werken in je dagelijks leven. Door het stellen van een vraag erken ik mijn eigen behoefte. Ik sta nu veel meer in de realiteit en kan nu met verschillende brillen naar mijn vraagstuk kijken. Het bijzondere is dat hierdoor de oplossing heel natuurlijk ontstaat.”
  (Freek)  

In advies en organisatie ontwikkeling

 • “Het was mooi om te zien hoe we op een organische manier tot een gezamenlijke visie kwamen. We wisten dat we er samen niet zo makkelijk uit zouden komen. Gewoonlijk rollen we over elkaar heen in het inbrengen van onze meningen en stokpaardjes. Strijd ligt dan snel op de loer en niemand voelt zich er goed bij. Om dit te voorkomen hebben we begeleiding ingeroepen. De trainer heeft vanuit de kennis van de achterliggende oordeelsvomingsprocessen, zodanig spelregels ingezet dat de inbreng van ieder tot zijn recht is gekomen. Binnen de kortste keren konden we aflezen wat onze gezamenlijke visie is en waar verschilpunten liggen.”
  (Jorinde na visiebijeenkomst met haar team)
 • “Deze ervaring heeft ons geholpen om onze vergadercultuur nader te bezien en te verbeteren. Het model Dynamische Oordeelsvorming helpt ons in de voorbereiding een realistische vergaderagenda op te stellen. Tijdens de vergadering is duidelijker wie en wat ons stuurt. De spelregels zijn duidelijk en dit helpen om de inhoud van het agendapuntruimte te geven. We kunnen elkaars argumenten makkelijker beluisteren en ingaan op elkaars inbreng. Duidelijkheid over wie welke vraag als agendapunt inbrengt en op welke manier hij dat behandeld wil hebben, maakt dat we effectiever, korter en minder vaak vergaderen!”
  (Dick)
 • “Sinds de aandacht voor oordeels- en besluitvorming is de focus steeds meer gekomen op ‘doen we wat we zeggen?’! Het investeren in onze cultuur van elkaar aanspreken heeft er toe geleid dat we reëlere afspraken maken. De hele afdeling heeft het doel van de organisatie meer in beeld en handelt in die lijn. Het blijkt een lastige klus te zijn met elkaar daar de goede stappen in te zetten. Het inzicht in de onderliggende oordeelsvormingsprocessen heeft geholpen om de juiste stappen te blijven zetten. Afspreken en aanspreken is in onze organisatie in een ander licht komen te staan, waardoor we voor de klanten een betrouwbare partner zijn en zelf optimaal leren uit onze ervaringen! Het goede voorbeeld geven blijkt erg van belang”
  (Mathilde, leidinggevende commerciele organisatie)

In conflictsituaties en mediation

 • “Ik kan nu veel makkelijker bemiddelen tussen twee mensen die met elkaar van mening verschillen. Ik heb ervaren dat vragen stellen ruimte en nuance oplevert i.t.t. het vastraken in het uitwisselen van meningen. Door te kijken naar het oordeelsvormingsproces dat eraan ten grondslag ligt, ben ik mij bewust geworden van het proces van het vormen van meningen. Meningen kunnen ook in ontwikkeling zijn! Ik dacht dat je alleen op inhoud kan discussiëren en dat die inhoud vast staat. Dit heeft me in het verleden heel wat strijd opgeleverd. Ik heb gemerkt, door het stellen van vragen, dat ik de mening van de ander kan verhelderen. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor de ander.”
  (Roos, burenbemiddelaar) 

In een helder artikel licht Martin van den Broek het fenomeen van de twee-componentenafspraak toe. Wat is er nodig om een SMART geformuleerde afspraak ook echt SMART te laten zijn en daarmee in zijn uitwerking effectief? Lees meer

Artikel in Tijdschrift Conflicthantering: De ritmische beweging van Dynamische Oordeelsvorming - Elk conflict start met een gevoel. Ron Henkes en Leonarda Telling #schoolvoormediation Lees meer

Nu een aantal boeken over Dynamische Oordeelsvorming direct te bestellen via de website van stichting Dialoog! Lees meer

artikel op de Managementsite.nl over Dynamische Oordeelsvorming als management-tool! Lees meer

Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming in de boekhandel en via de gebruikelijke kanalen verkrijgbaar! Lees meer