Martin van den Broek

T 0180-78 50 86

Kernactiviteit
Ambassadeur Dynamische Oordeelsvorming
Gepensioneerd adviseur, trainer en coach – Oprichter stichting Dialoog – Eerste auteur Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming.

In mijn opleiding HTS werktuigbouwkunde leerde ik het technische denken kennen. Na deze studie vervulde ik diverse leidinggevende functies. Die verschaften mij inzicht in de toen overheersende stijl van leidinggeven. Karakteristiek voor die stijl was het gevoelloze, technische, rechtlijnige denken, alsof mensen machines zijn. Dat ervoer ik als niet effectief en mensonwaardig.

Het bewoog mij tot omscholing tot organisatieadviseur, trainer en coach om beter te kunnen bijdragen aan een menswaardigere benadering van mensen in organisaties. Deze omscholing kreeg ik bij het NPI, Instituut voor Organisatieontwikkeling van prof. dr. Lievegoed. Daar leerde ik in 1980 Lex Bos en zijn proefschrift ‘Oordeelsvorming in groepen’ kennen. De levende dynamiek in het door Lex Bos beschreven denkproces, die zijn oorsprong vindt in het gevoel, was voor mij een eyeopener. Dit door Lex ontwikkelde model gaf mij antwoord op mijn vraag: ‘Wat is er bij leidinggeven en het omgaan met elkaar nodig om recht te doen aan ‘de zaak’ én aan de mens?’ Om de tegenstelling met het rechtlijnige technische denken te benadrukken, gaf ik het door Lex Bos ontwikkelde model de naam Dynamische Oordeelsvorming.

Gezien de grote belangstelling voor Dynamische Oordeelsvorming , lanceerde ik in 1989 het idee om Dynamische Oordeelsvorming een behuizing te geven. Dat leidde in 1990 tot de oprichting van Stichting Dialoog, stichting ter bevordering van Dynamische Oordeelsvorming.

In de periode van 1980 tot 2010 deed ik als, vanaf 1995 zelfstandig, adviseur, trainer en coach een schat aan ervaring op met het toepassen van Dynamische Oordeelsvorming. Die ervaringen heb ik in de periode 2010-2014 vastgelegd in het Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming.

Na het neerleggen van mijn bestuurslidmaatschap van stichting Dialoog in 2018 treed ik nog graag op als Ambassadeur voor Dynamische Oordeelsvorming.

Terug