Gebruik maken van onderlinge verschillen

Ron Henkes
Als leidinggevenden, managementteam, raad van bestuur, raad van toezicht bespreek je veel belangrijke zaken, vaak in korte tijd.
Hoe kun je in het gesprek gebruik maken van de onderlinge verschillen? DO helpt om de verschillende visies op een vraagstuk duidelijk te maken. Door op zoek te durven gaan naar gezamenlijkheid én de verschillen kun je onderzoeken wat daaruit spreekt. Het wordt duidelijk waar het de mensen werkelijk omgaat en wat het komen tot een realistisch besluit nog nodig heeft. 

Ron Henkes

Bedrijfsnaam
Ron Henkes training | begeleiding
Hoofdstraat 250, 3972 LK Driebergen
M 06 5131 5612 – W www.ronhenkes.nl

Kernactiviteit
Ontwikkeling van mens en organisatie, Training, Begeleiding

Beschrijving
In mijn werk als trainer en begeleider heb ik de ambitie mensen met zichzelf en met elkaar in gesprek te brengen. Ik ben opleider Dynamische Oordeelsvorming bij stichting Dialoog en docent aan de School voor Mediation en Avicenna, academie voor leiderschap. Dynamische Oordeelsvorming® gaat om het versterken van je oordeelsvermogen om zo bewust en efficiënt om te gaan met dagelijkse vraagstukken. Het stellen van de juiste vragen is hierbij doorslaggevend.

Opdrachtgevers
Voor de volgende  organisaties heb ik gewerkt, o.a.: Achmea, Aegon, Avicenna, Bezemer & Schubad, Defensie, DHL, diverse gemeentes, Hogeschool Leiden, Lindorff, NPO, NVTZ, Openbaar Onderwijs Zwolle, Openbaar Onderwijs Apeldoorn, Politie, diverse provincies, diverse Raden van Toezicht, Raden van Commissarissen, School voor Mediation, Triodos Bank, U-centraal, diverse Vrije Scholen, VTOI-NVTK, VTW, Warmonderhof, Windesheim, Wooncorporaties, Zorginstellingen

Terug

 

 

Ron Henkes