Publicatie Dynamische Oordeelsvorming als management-tool op Managementsite.nl met voorwoord van de hoofdredacteur Willem Mastenbroek:

Een bijzonder artikel! De meeste modellen van besluitvorming zijn gebaseerd op een logische opeenvolging van fasen, zoals beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Heel logisch en rationeel maar in de praktijk gaat het er veel chaotischer toe. Het besluitvormingsmodel in dit artikel onderscheidt zich door een andere logica: de logica van ritme, gevoel en polariteit. Als muziek liefhebber kunt u zich misschien daar iets bij voorstellen. Anders is de kans groot dat u nu denkt: ‘La maar…’.

Dat zou jammer zijn. De winst van dit model is dat het de chaos van besluitvormingsprocessen transparanter maakt als een ritmische beweging tussen polen, bijvoorbeeld de polariteit tussen denken en doen.

Dit maakt het relevanter voor de praktijk. Je kan denken en praten tot je een ons weegt maar de wijsheid zit in het doen.
Daarbij komt dat dit model beter bestand is tegen de chaos van veranderen en innoveren. Je kan zelfs beweren dat chaos een kenmerk van het model is. Immers als je niet regelmatig door alle polen van het model heen tuimelt ben je verkeerd bezig.

Met deze kenmerken wint dit model, dat overigens al in 1974 in de dissertatie van Lex Bos gepubliceerd werd, aan kracht.

Lees verder het artikel zelf….