Oordeelsvorming in groepen,
polariteit en ritme als sleutel tot ontwikkeling van sociale organismen

Ernstige bezorgdheid over de maatschappelijke ontwikkelingen was het diepste motief van Lex Bos (1925- 2006) voor zijn proefschrift ´Oordeelsvorming in groepen´(1974). Met zijn empirisch en wetenschappelijk onderzoek wilde hij een bijdrage leveren aan een wereld ‘met een menselijke maat en menselijk gelaat’.

De huidige turbulente, dynamische tijd doet in toenemende mate een beroep op ieders zelfstandige oordeelsvermogen. Het model dat Lex Bos in dit proefschrift beschrijft, blijkt een onovertroffen hulpmiddel voor de ontwikkeling daarvan. Het is daarom actueler dan ooit.

Velen werken inmiddels op hun eigen manier met het geestesgoed van Lex Bos. Een inmiddels reëel gebleken zorg van Lex was, dat het  door hem ontwikkelde model als “plat geslagen” model, los van de bron waaruit het is ontstaan, zou worden gebruikt en daarmee aan werkzaamheid zou inboeten.

In 1990 is stichting DIALOOG® opgericht. Onder de naam Dynamische Oordeelsvorming® waarborgt de stichting een met de bron verbonden kwaliteit van het model, ontwikkelt het en draagt het uit in de wereld.

Om de verbinding met de bron voor een ieder mogelijk te houden, heeft het bestuur van stichting DIALOOG besloten tot een ongewijzigde heruitgave van het oorspronkelijke proefschrift.

Deze heruitgave, het standaard werk van waaruit Stichting DIALOOG mensen opleidt in het professioneel hanteren en overdragen van Dynamische Oordeelsvorming® in begeleidings- en trainingssituaties,  is bestemd voor een ieder die is geïnteresseerd in het ontstaan van het model en de achter liggende filosofie.

Direct bestellen kan hier!

Volg deze link om direct te bestellen

Volg de ontwikkelingen over het Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming via Twitter Lees meer

In een helder artikel licht Martin van den Broek het fenomeen van de twee-componentenafspraak toe. Wat is er nodig om een SMART geformuleerde afspraak ook echt SMART te laten zijn en daarmee in zijn uitwerking effectief? Lees meer

Artikel in Tijdschrift Conflicthantering: De ritmische beweging van Dynamische Oordeelsvorming - Elk conflict start met een gevoel. Ron Henkes en Leonarda Telling #schoolvoormediation Lees meer

Nu een aantal boeken over Dynamische Oordeelsvorming direct te bestellen via de website van stichting Dialoog! Lees meer

artikel op de Managementsite.nl over Dynamische Oordeelsvorming als management-tool! Lees meer

Speciaal voor jou, als je de behoefte hebt jouw oordeelsvermogen en gespreksvaardigheid verder te ontwikkelen en je wilt onderzoeken of en hoe Dynamische Oordeelsvorming jou daarbij kan helpen. Bijvoorbeeld omdat je veel gesprekken voert, coacht, vergadert, onderhandelt of bemiddelt. Lees meer

Uitwisselen met andere belangstellende collega's? Oefen- en inspiratiebijeenkomst rond Dynamische Oordeelsvorming! Nieuwe data lees je hier... Lees meer