Martin van den Broek e.a.

Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming

een middel tot ontwikkeling van mens en organisatie

Individuele beslissingen, en groepsbesluiten bepalen wat er in de wereld gebeurt. Besluiten in groepen ontstaan uit wat er in de groepsleden leeft en, in gesprek, tussen hen weeft.

De huidige tijd noodzaakt mensen en organisaties om onder hoge tijdsdruk keuzes te maken. Dit heeft het risico van te snel genomen besluiten waarvan de consequenties onvoldoende zijn doordacht en die niet leiden tot het beoogde resultaat.

Dit Praktijkboek biedt hulpmiddelen om in korte tijd als persoon zelf te komen tot doordachte werkzame besluiten en als groep tot doordachte gedragen, werkzame besluiten. In essentie gaat het hierbij om het beantwoorden van de vragen: Waar gaat het mij nu echt om? Waar gaat het jou nu echt om? – om vervolgens, als het gaat om een groepsbesluit, de uitkomsten van deze vragen met elkaar in dialoog te brengen ter beantwoording van de vraag: Waar gaat het ons nu echt om?Dynamische Oordeelsvorming® is voor het omgaan met deze vragen een instrument bij uitstek. Als model en methode is het gebaseerd op het proefschrift van Lex Bos ‘Oordeelsvorming in groepen’ (Wageningen 1974). Hiermee heeft Bos een bijdrage willen leveren aan een wereld met een menselijke maat en een menselijk gelaat.

Nu, 40 jaar later, komt onder auspiciën van stichting Dialoog dit Praktijkboek uit. In die 40 jaar heeft Dynamische Oordeelsvorming bewezen daadwerkelijk te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van mens en organisatie.

Managers van afdelingen, projecten, scholen, kleine en grote instellingen en bedrijven, trainers, coaches, therapeuten, mediators, procesbegeleiders en vele anderen kunnen profijt hebben van dit Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming. In feite is dit boek voor iedereen die voor zichzelf en in samenwerking met anderen te maken heeft met het hanteren van oordeelsvormingsprocessen. Voor ieder die erachter wil komen hoe oordeelsvormingsprocessen werken en hoe hij of zij deze zelf met respect voor de ander kan aansturen.

Martin van den Broek Martin van den Broek (1944) is organisatieadviseur, trainer en coach. In 1981 maakte hij kennis met het door Lex Bos ontwikkelde model voor oordeelsvorming in groepen en gaf dit kort daarna de naam Dynamische Oordeelsvorming. Hij nam in 1989 het initiatief tot oprichting van Stichting Dialoog, stichting ter bevordering van Dynamische Oordeelsvorming.
Marjolein_Thiebout_80x100 Marjolein Thiebout (1946) was NMI geregistreerd mediator, trainer, coach en intervisiebegeleider. Tot 2013 voerde zij een zelfstandige mediationpraktijk. In opvolging van Lex Bos is zij sinds 2005 voorzitter van stichting Dialoog. Zij is initiatiefnemer, eerste redacteur en mede-auteur van het Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming.

ISBN 978 90 6238 873 8
Uitgeverij Christofoor

Omvang: ca. 540 blz.
Gebonden, 17 x 24 cm
Prijs: € 49,50

Lees hier meer over het boek                                            direct bestellen