Symposium ‘In dubio staan’ – 2 november 2018, 13:30 uur

Bij deze ben je van harte uitgenodigd voor ons symposium rond Dynamische Oordeelsvorming bij de aanvang van de Week van de Dialoog.

Hoe ga jij om met keuzes maken? Zeker daar waar het terrein onbekender is, kom je nogal eens in dubio te staan. Dubben, twijfelen, aarzelen, overpeinzen, wikken en wegen…. allemaal aanduidingen over het fenomeen dat je nog even niet weet hoe het zit en nog niet weet wat je kunt doen.
Hoe kom je hierover in dialoog met elkaar?

We hebben Peter Blom gevraagd om te delen hoe hij daar mee omgaat, als CEO van Triodos bank, een bank die ook nog eens hoge morele doelen nastreeft. Aan jou als deelnemer willen we die vraag ook stellen, hoe ga je er mee om als je het even niet weet… Hoe doen jullie dat binnen je organisatie?

Dynamische Oordeelsvorming is een krachtig hulpmiddel om tot een doordachte keuze te
komen. In een aantal werkgroepen kun je delen en ervaren hoe collegaʼs dit in hun werk
toepassen.

Programma:

13.30 uur        Opening

  • Hoe is het om ‘In dubio te staan’? door Peter Blom, CEO Triodos Bank
  • Hoe ga jij zelf om met in dubio staan?
  • Kunstzinnig intermezzo

pauze

  • Werkgroepen o.l.v. procesbegeleiders uit diverse vakgebieden
  • Kunstzinnig intermezzo
  • Afsluiting, inclusief de activiteiten rond Dynamische Oordeelsvorming in de week van de dialoog

17.00 uur        Drankje

Locatie: Landgoed de Horst, Horstlaan 1, 3971KR Driebergen-Rijsenburg (bereikbaarheid)

Kosten: € 95,-, excl. 21% BTW
(NB.: Bij meerdere deelnemers per organisatie, neem contact op met het secretariaat!)
Studenten: bieden we graag aan tegen het speciale tarief van €50,- incl. BTW deel te nemen.

Punten:
Mediation Federatie Nederland (MfN): 3 PE punten in cat 2.

Aanmelden:

vul direct het formulier in
óf neem contact op het secretariaat.

 

HIER DIRECT AANMELDEN!

DOWNLOAD DE FLYER HIER!

Triodos bankWeleda

Opstaan

Ik lag in bed te vlassen
Op een doordacht besluit
Eerst brunchen of eerst wassen
Ik kom er maar niet uit

* Uit: Heuvel, K. van den, Wat futen op een kluitje in het riet  De Stiel, Nijmegen 2010

Speciaal voor jou, als je de behoefte hebt jouw oordeelsvermogen en gespreksvaardigheid verder te ontwikkelen en je wilt onderzoeken of en hoe Dynamische Oordeelsvorming jou daarbij kan helpen. Bijvoorbeeld omdat je veel gesprekken voert, coacht, vergadert, onderhandelt of bemiddelt. Lees meer

Uitwisselen met andere belangstellende collega's? Oefen- en inspiratiebijeenkomst rond Dynamische Oordeelsvorming! Nieuwe data lees je hier... Lees meer

Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming in de boekhandel en via de gebruikelijke kanalen verkrijgbaar! Lees meer