Groepstraject Professioneel hanteren Dynamische Oordeelsvorming

Doel en doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor elke professionele leidinggevende, trainer of coach die mensen wil trainen of begeleiden en enthousiast is over de werking van Dynamische Oordeelsvorming (DO).
Bij training en (bege)leiding zorgt DO op een speelse manier voor efficiëntie en effectiviteit, maar ook voor bezieling en duurzame verandering in gedrag van mensen. Het is een basis onder elk gesprek.  Je wilt DO met ervaren kwaliteit hanteren en overdragen. Deze kwaliteit wil je borgen en zichtbaar maken naar buiten toe, door een duurzame verbinding met Dialoog aan te gaan (registratie).

Leerresultaten
Aan het einde van het opleidingstraject kun je, afhankelijk van je persoonlijke leerbehoeften en inzet de volgende leerresultaten verwachten:

 • Je herkent oordeelsvormingsprocessen in de dagelijkse praktijk en speelt daar constructief op in;
 • Je bent in staat tot Introvisie (zelfreflectie op basis van DO), hebt inzicht in eigen vraagstukken en gaat over tot probleemoplossende acties;
 • Je hebt de kennis, vaardigheden, houding en de ‘zijnskwaliteit’ uit de opleiding zodanig onder de knie, dat je boven de stof staat en er situationeel mee kan werken;
 • Je draagt DO zo over dat het enthousiasmerend werkt en leidt tot een grote kwaliteitsverbetering bij individuen, teams en organisaties.

Werkwijze
Uit de praktijk is gebleken dat individueel maatwerk de meest effectieve werkvorm is voor deze opleiding. De opleiding kan daarom op elk gewenst moment beginnen. De belangrijkste voorwaarde voor de start is jouw gefundeerde besluit hiertoe!
In de opleiding werken we met individuele gesprekken, telefonische en e-mail consultatie, groepsbijeenkomsten en een praktijkstage.

Wanneer
De opleiding bestaat uit 7 bijeenkomsten (totaal 11 dagdelen):

 1. Dinsdag 19 maart 2024, 10:00 – 17:00 uur;
 2. Dinsdag 16 april 2024, 13:30 – 17:00 uur;
 3. Dinsdag 21 mei 2024, 13:30 – 17:00 uur;
 4. Dinsdag 25 juni 2024, 10:00 – 17:00 uur;
 5. Dinsdag 10 september 2024, 10:00 – 17:00 uur;
 6. Dinsdag 29 oktober 2024, 13:30 – 17:00 uur;
 7. Dinsdag 19 november 2024, 10:00 – 17:00 uur.

Geregistreerd
Door middel van een registratie-overeenkomst ga je een duurzame verbinding aan met DIALOOG.  Dit geeft je de mogelijkheid om je verkregen kwaliteit zichtbaar te maken naar klanten en je kwaliteit daarnaast te borgen en verder te ontwikkelen.

Entree voorwaarden
Je hebt ervaring met het toepassen van DO en hebt ervaren hoe DO werkt in jezelf en in gesprekken. Je hebt behoefte om de volgende stap te maken in het professioneel toepassen van DO of het overdragen aan anderen. Daarnaast heb je voldoende professionele vaardigheden blijkende uit het gevolgd hebben van relevante (voor)opleiding of aantoonbare praktijkervaring.
Je wilt een duurzame verbinding aangaan met Dialoog door middel van een registratie-overeenkomst.

Intakegesprek
Het opleidingstraject start met een intakegesprek. Daarin komen aan de orde:

 • aanleiding en motivatie tot deelname;
 • relevante opleiding en werkervaring;
 • eigen visie op het hanteren van DO
 • leerbehoeften;
 • de concrete invulling van het opleidingstraject;
 • het leerdossier/werkstuk;
 • de registratieovereenkomst.

Globaal programma Groepstraject
In het intakegesprek komen we in gezamenlijkheid tot een concrete invulling van het opleidingstraject. Dit kan bestaan uit individuele gesprekken, telefonische en e-mail consultatie, groepstraject en praktijkstage.
Hieronder het globale programma van het groepstraject. Dit programma stemmen we af op de leervragen van de deelnemers:

Bijeenkomst 1:

Van antwoord naar vraag (hele dag)
Leervragen van de deelnemers
Van antwoord naar vraag 

 • Oefening Markante mening
 • Binnen- buitenoor

Van vraag of probleem naar achterliggende vraag

 • Leervraagverkenning
 • Probleemverkenning
 • Introvisie

Van individuele vraag naar vraag van de groep

 • Agendapunt verkenning
 • Triade oefening
 • Eigen vergaderingen en punten voorbereiden

Bijeenkomst 2:

Sturen met de vraag in polariteit en ritme (halve dag)
Hoe gebruik je de polariteit en het ritme in gesprekken om te sturen met je vragen?

 • Polariteit en ritme in gesprek
 • Aansluiten bij de ander
 • Omgaan met oordeelsvervuilers

Bijeenkomst 3:

Sturen met de vraag in het proces (halve dag)
Hoe gebruik je DO in het begeleiden van processen en vergaderingen?

 • Begeleiden van gesprekken (omgaan met de polariteit tussen deelnemers)
 • Vergaderingen en groepsprocessen begeleiden
 • Intervisie

Bijeenkomst 4:

Woorden-daden lemniscaat (hele dag)
Hoe gebruik je DO op weg naar een verantwoordelijkheidscultuur?

 • Afspreken – uitspreken – aanspreken
 • Twee componenten afspraak
 • Procesontwerp in besluitvorming in groepen

Bijeenkomst 5:

Praktijk van de deelnemers (halve dag)
DO in de overdracht aan de hand van vragen van deelnemers

 • Trainingssituaties
 • Vraagstukken rond de overdracht van DO
 • Intervisie rond praktijkervaringen

Bijeenkomst 6:

Praktijk van de deelnemers (halve dag)
DO in de overdracht. Vragen van deelnemers

 • DO en coaching
 • Vraagstukken rond overdracht van DO
 • Intervisie rond praktijkervaringen

Bijeenkomst 7:

Integratie dag (hele dag)
In te vullen aan de hand van de vragen van de deelnemers

Eindgesprek
Het opleidingstraject sluiten we af met een eindgesprek. In dit gesprek komen aan de orde:

 • bespreken van het leerdossier;
 • evaluatie van het trainingstraject;
 • inhoud van het getuigschrift;
 • de registratieovereenkomst.

Getuigschrift
Aan het einde van deze module ontvang je een getuigschrift waarop staan:

 • de doelen van deze opleiding;
 • de duur van deze opleiding;
 • de opleidingsactiviteiten waaraan je hebt deelgenomen;
 • de inhouden waaraan je hebt gewerkt.

De eindverantwoordelijke van de opleiding en de voorzitter van DIALOOG, platform voor DO ondertekenen het getuigschrift.

Begeleiding
De vormgeving en begeleiding van het opleidingstraject is in handen van het Dialoog-opleidingsteam bestaande uit Daan Buijs, Ron Henkes en Martin van den Broek.

Kosten
Omdat het gaat om een individueel maatwerktraject bepalen we de kosten op basis van het intakegesprek en jouw persoonlijke opleidingsplan op basis van een offerte. We hanteren daarin de volgende tarieven (excl. 21% BTW):

Prijzen Groepstraject 2023  – 7 bijeenkomsten (11dd): € 2750
Individuele begeleiding €125 /uur
Coaching on the job: €500 /dd
Eindgesprek tbv registratie: €250

(Tarieven zijn excl. 21% BTW)

Indien gewenst, kunnen we een regeling voor gespreide betaling overeenkomen.

Nadere informatie
Voor meer informatie over dit opleidingstraject kun je per telefoon contact opnemen met Ron Henkes, eindverantwoordelijke voor dit opleidingstraject:
M: 06 5131 5612 of vul het formulier.

Hier kun je je direct aanmelden!

In een helder artikel licht Martin van den Broek het fenomeen van de twee-componentenafspraak toe. Wat is er nodig om een SMART geformuleerde afspraak ook echt SMART te laten zijn en daarmee in zijn uitwerking effectief? Lees meer

Artikel in Tijdschrift Conflicthantering: De ritmische beweging van Dynamische Oordeelsvorming - Elk conflict start met een gevoel. Ron Henkes en Leonarda Telling #schoolvoormediation Lees meer

Nu een aantal boeken over Dynamische Oordeelsvorming direct te bestellen via de website van stichting Dialoog! Lees meer

artikel op de Managementsite.nl over Dynamische Oordeelsvorming als management-tool! Lees meer

Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming in de boekhandel en via de gebruikelijke kanalen verkrijgbaar! Lees meer