Hoe werkt Dynamische Oordeelsvorming?

Een toelichting van het model Dynamische Oordeelsvorming aan de hand van een individuele toepassing ´Introvisie´.

Je kiest een situatie die een sterk gevoel bij je oproept: irritatie, enthousiasme, blijheid, stress, frustratie, enz. en waar je nog een vraag bij hebt:  ´Wat is hier aan de hand?´ de vraag naar inzicht op de kenweg, of ´Wat kan ik hier aan doen?´ de vraag naar een oplossing, die op de keuzeweg om een besluit vraagt.

Je benoemt je gevoel en formuleert de vraag die uit dat gevoel voortkomt. Vervolgens stel je vragen vanuit alle velden, zoals die weergegeven zijn in de afbeelding:

Model Dynamische Oordeelsvorming

Model Dynamische Oordeelsvorming

‘Welk vraagstuk houdt je bezig? Welk gevoel geeft je dat?’ (Vraag/Gevoel)
‘Wat is precies de situatie?’ (Feiten)
‘Hoe verklaar je dat deze situatie bij jou dit gevoel oproept?’ (Begrippen)
‘Wat wil je uiteindelijk bereiken?’ (Doelen)
‘Hoe pak je dat aan? Wat heb je daarvoor nodig?’ (Middelen)

Met het beantwoorden van deze vragen ga je de innerlijke strijd om het juiste oordeel aan. Vanuit je gevoel kom je tot een heldere kijk op jouw situatie en wat je daar eventueel aan kunt doen.
Het model is niet-lineair. Het schrijft geen specifieke volgorde van vragen voor. Het laat je vrij om de vragen te beantwoorden in de volgorde die bij jou past. Wel is het belangrijk, zoals in dit voorbeeld, dat alle velden aan bod komen.

Een uitgebreide instructie voor deze individuele toepassing kun je hier downloaden.

Stichting DIALOOG heeft toepassingen op basis van dit model ontwikkeld voor advies, coaching, mediation, vergaderen, beleidsontwikkeling, organisatieontwikkeling en cultuurverandering.

Lees verder voor een verklaring van de begrippen van het model Dynamische Oordeelsvorming®

In een helder artikel licht Martin van den Broek het fenomeen van de twee-componentenafspraak toe. Wat is er nodig om een SMART geformuleerde afspraak ook echt SMART te laten zijn en daarmee in zijn uitwerking effectief? Lees meer

Artikel in Tijdschrift Conflicthantering: De ritmische beweging van Dynamische Oordeelsvorming - Elk conflict start met een gevoel. Ron Henkes en Leonarda Telling #schoolvoormediation Lees meer

Nu een aantal boeken over Dynamische Oordeelsvorming direct te bestellen via de website van stichting Dialoog! Lees meer

artikel op de Managementsite.nl over Dynamische Oordeelsvorming als management-tool! Lees meer