stichting DIALOOG

Wat zien we in de samenleving?
We leven in een turbulente tijd. Van verschillende kanten komt er informatie op ons af en er zijn voortdurend nieuwe ontwikkelingen. Economische fluctuaties, internationalisering, culturele diversiteit. Je moet met steeds meer aspecten rekening houden. Dat vraagt om flexibiliteit en veerkracht. Hoe kun je je eigen standpunt bepalen of mee bewegen waar nodig?

Hoe kijken we naar mensen?
Ieder mens heeft normaal gesproken de potentie in zich om vanuit zichzelf in relatie met de ander tot inzicht en besluiten te komen. Je hebt deze potentie nodig om vanuit eigen verantwoordelijkheid te komen tot morele besluiten. Hoe kan je deze vermogens wakker maken of versterken? We denken dat Dynamische Oordeelsvorming hier een bijdrage toe kan zijn.

Wat willen wij bereiken?
Wij willen bijdragen aan de ontwikkeling van mensen, zodat ze authentiek en krachtig kunnen staan voor wat ze vinden en het goede kunnen doen in wat de situatie van hen vraagt. Uiteindelijk willen we hiermee bijdragen aan een menselijke maatschappij.

Hoe doen we dat? 
Dialoog leidt mensen op die Dynamische Oordeelsvorming toepassen in hun werk of willen overdragen op anderen. Dat zijn onder andere trainers, coaches en adviseurs. In gezamenlijkheid onderhoudt Dialoog (internationale)contacten en publiceren we over Dynamische Oordeelsvorming.

De kern van stichting Dialoog wordt gevormd door het bestuur. Dit is verantwoordelijk voor de opleiding en voor de verdere ontwikkeling en verspreiding van Dynamische Oordeelsvorming. Daarnaast ondersteunt het bestuur de ondernemers die zich door een registratie aan Dialoog verbinden. Samen met het bestuur bewaken de geregistreerde adviseurs en trainers de kwaliteit.

Bestuur

Madeleine Wulff Madeleine Wulff
bestuurslid
Reinier Steinbuch
penningmeester
Resi Kösters Resi Kösters
bestuurslid
Ron Henkes
voorzitter – secretaris

 

 

Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming in de boekhandel en via de gebruikelijke kanalen verkrijgbaar! Lees meer

In een helder artikel licht Martin van den Broek het fenomeen van de twee-componentenafspraak toe. Wat is er nodig om een SMART geformuleerde afspraak ook echt SMART te laten zijn en daarmee in zijn uitwerking effectief? Lees meer

Artikel in Tijdschrift Conflicthantering: De ritmische beweging van Dynamische Oordeelsvorming - Elk conflict start met een gevoel. Ron Henkes en Leonarda Telling #schoolvoormediation Lees meer

Nu een aantal boeken over Dynamische Oordeelsvorming direct te bestellen via de website van stichting Dialoog! Lees meer

artikel op de Managementsite.nl over Dynamische Oordeelsvorming als management-tool! Lees meer

Speciaal voor jou, als je de behoefte hebt jouw oordeelsvermogen en gespreksvaardigheid verder te ontwikkelen en je wilt onderzoeken of en hoe Dynamische Oordeelsvorming jou daarbij kan helpen. Bijvoorbeeld omdat je veel gesprekken voert, coacht, vergadert, onderhandelt of bemiddelt. Lees meer

Uitwisselen met andere belangstellende collega's? Oefen- en inspiratiebijeenkomst rond Dynamische Oordeelsvorming! Nieuwe data lees je hier... Lees meer

Volg de ontwikkelingen over het Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming via Twitter Lees meer