Historie Dialoog en Dynamische Oordeelsvorming

De Impuls
Lex Bos(1925-2006) promoveerde in1974 op zijn proefschrift “Oordeelsvorming in groepen, polariteit en ritme als sleutel tot ontwikkeling van sociale organismen” aan de universiteit van Wageningen. In zijn proefschrift legt hij een aantal voor die tijd ongekend nieuwe en grensverleggende elementen bloot, die ten grondslag liggen aan het menselijk oordeelsvormingsproces. Met zijn werk doorbreekt hij het lineaire denken over oordeelsvorming (beeldvorming => oordeelsvorming => besluitvorming) dat in die tijd toonaangevend was en dat nu soms nog is. Het omgaan met oordelen was één van zijn levensthema’s.
Veel mensen zetten zichzelf en de processen waarin ze zich met anderen bevinden met snelle oordelen vast. Door middel van het centraal stellen van het individu en het stellen van open vragen – in die tijd nog niet gebruikelijk –  weet Bos mensen en organisaties in beweging te krijgen. Van klagen tot vragen. De lemniscaat als metafoor creëert een helder en reëel beeld van oordeelsvormingsprocessen. Bos schept hiermee een mogelijkheid om ‘wetenschappelijk zó bezig te zijn, naar inhoud, naar methode en naar doelstelling, dat hierdoor een samenleving in verschijning treedt met een menselijke maat en een menselijk gelaat’ (Bos, A.H., Oordeelsvorming in groepen, 1974, pag 3).

De eerste jaren
Enkele jaren na het verschijnen van het proefschrift zijn de eerste trainingen van start gegaan. Niko Kollewijn speelde hierin een centrale en inspirerende rol. Op hogescholen, ministeries en in het bedrijfsleven werd er gewerkt met oordeelsvorming, oa. bij Phillips, Douwe Egberts. In het toenmalige staatsbedrijf van de post, de PTT (het huidige PostNL) was Martin van den Broek de eerste en centrale persoon als opleider. Hij kreeg steeds meer vragen van opleiders/trainers, om opgeleid te worden in het werken met, en het overdragen van Dynamische Oordeelsvorming. Dit heeft geleid tot de oprichting van Stichting Dialoog, door Martin van den Broek, Maarten Klatte en Lex Bos in 1990.

Stichting Dialoog
Stichting Dialoog is opgericht met als belangrijkste doelstelling het opleiden van mensen in het overdragen van Dynamische Oordeelsvorming. Daarnaast heeft de stichting het doel om ‘Dynamische Oordeelsvorming’ met de tijd mee verder te ontwikkelen, zowel wat betreft model en methodiek, als de toepassingsmogelijkheden daarvan. Stichting Dialoog onderhoudt daarbij een actief netwerk van mensen die ‘Dynamische Oordeelsvorming’ toepassen.

Groei en internationalisering
In de jaren negentig groeide het aantal opgeleide professionals en daarmee ook het aantal bedrijven en organisaties dat te maken kreeg met Dynamische Oordeelsvorming. Ook kwamen er meer toepassingsgebieden: mediation, individuele coaching en team- en organisatieontwikkeling. Bos sprak op diverse internationale conferenties, werkte met bedrijven en organisaties in het buitenland en gaf een aantal internationale masterclasses. Daarin besprak hij de laatste ontwikkelingen en onderzoeksresultaten op het gebied van Dynamische Oordeelsvorming. Door de jaren heen zijn er zowel nationaal, als internationaal diverse Publicaties verschenen (zie publicaties) op het gebied van oordeelsvorming.
Na het overlijden van Lex Bos in 2006, zijn alle betrokken internationale contacten samen gekomen en dit heeft in 2007 geleid tot de oprichting van: The International Association for Dynamic Judgement-formation.

Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming in de boekhandel en via de gebruikelijke kanalen verkrijgbaar! Lees meer

In een helder artikel licht Martin van den Broek het fenomeen van de twee-componentenafspraak toe. Wat is er nodig om een SMART geformuleerde afspraak ook echt SMART te laten zijn en daarmee in zijn uitwerking effectief? Lees meer

Artikel in Tijdschrift Conflicthantering: De ritmische beweging van Dynamische Oordeelsvorming - Elk conflict start met een gevoel. Ron Henkes en Leonarda Telling #schoolvoormediation Lees meer

Nu een aantal boeken over Dynamische Oordeelsvorming direct te bestellen via de website van stichting Dialoog! Lees meer

artikel op de Managementsite.nl over Dynamische Oordeelsvorming als management-tool! Lees meer

Speciaal voor jou, als je de behoefte hebt jouw oordeelsvermogen en gespreksvaardigheid verder te ontwikkelen en je wilt onderzoeken of en hoe Dynamische Oordeelsvorming jou daarbij kan helpen. Bijvoorbeeld omdat je veel gesprekken voert, coacht, vergadert, onderhandelt of bemiddelt. Lees meer

Uitwisselen met andere belangstellende collega's? Oefen- en inspiratiebijeenkomst rond Dynamische Oordeelsvorming! Nieuwe data lees je hier... Lees meer

Volg de ontwikkelingen over het Praktijkboek Dynamische Oordeelsvorming via Twitter Lees meer